Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Batı Trakya’da atalarımızdan miras kalan ve günümüzde de coşkuyla kutlanan bir diğer gelenek ise “Kız-Çocuk Parası” ya da bir diğer ifadeyle “Toprak Bastı Parası”dır. Bu gelenek de özellikle köylerimizde çok yaygın ve titizlikle sürdürülen bir adettir. Bu etkinlik, köy gençlerinin sosyal birlikteliğine ve kaynaşmasına vesile olması bakımından önemli.

Kız-Çocuk Parası adeti, gelinin kendi köyü dışından bir başka köy ya da şehirden damatla evlenmesi durumunda gündeme geliyor. Böyle bir düğün öncesi damatın kendisi ya da bir yakını, köy gençlerinin sayısı ve alışılagelen bir miktar üzerinde delikanlıların yaşça abileri sayılan kişilerle pazarlık yapar. Bu pazarlık, çoğu defa tatlı-sert ve adet yerini bulsun diyerekten uzadıkça uzar. Belli bir rakam üzerinde anlaşma sağlanınca diğer gençlerin alkışları arasında eller sıkılır. Para, zamanı gelince kullanılmak üzere korumaya alınır. Kızın aynı köyden biriyle evlenmesi halinde ise böyle bir gelenek uygulanmıyor.

Yaşlı büyüklerimizin anlattığına göre Kız-Çocuk Parası geleneği, asırlardan günümüze uzanan bir geçmişe sahip. Eski dönemlerin zorlu şartları sebebiyle uygulamada bazı küçük farklılıklar varmış. Eskiden ekonomik imkanlar ve kısıtlı yaşam koşulları nedeniyle para vermek şeklinde yerine getirilen bir adet değilmiş. Damadın geçimini çiftçilik ve hayvancılık ile sağladığı dikkate alındığında, köyün gençlerine bahşiş olarak para yerine üretilen ürünlerden veriliyormuş. Bu koyun, keçi gibi küçük baş ve büyük baş hayvanlardan olabilirken daha seyrek olarak üretilen diğer ürünlerden verilmek suretiyle yapılıyormuş.  

Günümüzde 40 – 45 yaşlarında bulunan büyüklerimizin anlattığı 1980’li yıllarda, bu gelenekten elde edilen paranın harcanması için yapılan organizasyonlarda belli bazı kurallar geçerliymiş. Disiplin ve ağırbaşlılığın hakim olduğu bu etkinliklerde, 18 yaşını doldurmayan gençler  katılma hakkına sahip değilmiş.

Son dönemde yaş sınırlaması ortadan kalkmış durumda. Kız-Çocuk Parası’nı harcamak için düzenlenen etkinlik, organizasyon ve kutlamalara lise dönemine adım atan gençler de katılabiliyor. Bu etkinliğin yerine getirilmesi için köy gençlerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Gençlerin bir kısmı yurt dışında eğitim yada çalışma gerekçesiyle bulunabiliyor. Aynı durum Yunanistan’da eğitim ve çalışma amacıyla köyden ayrılanlar için de geçerli. Organizasyon, bütün bu gençlerin tatil ve bayram dönemlerinde köyde bulundukları bir zamana denk getiriliyor. Bu etkinlik, kış dönemlerinde köydeki kahvehane ve cami odası gibi mekanlar da gerçekleşirken, yaz dönemlerinde ise kırlarda yapılan piknik ve çevrilen çevirmeler eşliğinde gerçekleşiyor.

Bazen bir yıl içinde köy dışına evlenen kızların sayısı 2 ya da 3 kişi olabiliyor. Bu durumda gençlerin kasasında biriken bahşiş de o oranda büyük bir miktara eşlik ediyor. Bu parayı bütün gençlerin tamamına yakınının köyde bulunacakları bir dönemde harcayan bekar kız ve erkekler, hem bir araya gelerek hasret gideriyor hem de iş ve eğitim yorgunluğundan arınma fırsatı buluyor.

Hafızalarda yıllar sonra bile anlatılacak tatlı hatıra ve güzellikler bırakan bu geleneğin devam etmesini diliyoruz. Bir taraftan atalarımızın test ederek faydaları üzerinde memnun kaldıkları gelenek ve adetlere sahip çıkarken diğer yandan kurduğumuz dostluk ve arkadaşlıktan yana güzellikleri küçüklerimize göstermiş olacağız.

“Sanatını ve değerlerini yitiren bir toplum hayat damarlarından biri kesilmis olur”

“Kız-Çocuk Parası” ya da “Toprak Bastı Parası” geleneğinin devam ettirilmesi dileğiyle….

 

Aziz Şerif