Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İnsanlar tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda,dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor.Sera etkisiyle de gezegenimiz günden güne yok oluyor.Gezegenimizin çevresini saran bir kalkan var.Bu kalkan Nitrojen ve Oksijenden oluşuyor.Bu kalkan CO2 ( Karbondioksit) ve CH4 ( metan gazı) sebebiyle zarar görüyor.

 

Sera Gazlarının Bilinen ve Olası Etkileri:

Kuraklık ve seller:

Sera etkisi çeşitli iklim değişikliklerine yol açacaktır.Önlem alınmadığı takdirde bazı doğa olaylarının olumsuz etkileri çok büyük boyutlara ulaşacaktır.

Buzulların erimesi ve sıcaklık artışı,okyanuslardaki suları genleştirip,denizlerin seviyesini yükseltecek.Deniz seviyesinin yükselmesi,kıyılardaki toprak kaybının yanı sıra,kıyılara yakın temiz su kaynaklarının denizle birleşmesine neden olacak.Artan buharlaşma yüzünden göl ve ırmaklarda meydana gelecek su kaybı,21. yüzyılın en önemli meselelerinden biri olacak.Tatlı su kaynaklarının kalitesinde,tuzlu su karışımı nedeniyle azalma olacak.

 

Güç üretiminde azalma:

Elektrik güç santrallerinin tamamı suya ihtiyaç duymaktadır.Sıcak geçen yıllarda elektrik istemi artacak fakat su miktarının azalmasından dolayı elektrik üretimi düşecektir.Bu da devlet ve halklara ekonomik sıkıntılar yaşatacak,çeşitli sorunlara neden olacaktır.Nehir ulaşımında problemler oluşacak ve sıcaklık artışına bağlı olarak nehir sularının alçalması,su yolu ticaretine engel oluşturup ulaşım giderlerini arttırmaktadır.

Dünyanın her yerinde küresel ısınmanın etkileri üzerine görüşmeler yapılıyor.Yıkıcı etkilerinin nasıl yavaşlatılabileceği konusunda araştırmalar yapılıyor.Küresel ısınmayla birlikte deniz seviyeleri yükselecek.10 yıl kadar sonra geri dönüş mümkün olmayabilir.

 

Sera Etkisinin Önemi:

Sera etkisi doğal olarak oluşmakta ve iklim üzerinde önemli rol oynamaktadır.Endüstri devrimi ile birlikte,özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra,insan aktivitesi sera gazlarının miktarını her geçen yıl arttırarak yüksek oranlara ulaştırmıştır.Bu doğal etkiyi arttıran karbondioksit,metan,su buharı,azotoksit ve kloroflorokarbonlar sera gazları olarak adlandırılmaktadır.Ozon tabakasının incelmesi de başka bir etkendir.

Küresel ısınmanın etkisi,hava sıcaklıklarının dünyanın her yerinde artması biçiminde olmayacak.Sıcaklığın artış oranı,orta enlemlerde ve ekvatorda,kutuplardakinden daha farklı olacak.Öyle ki,dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar,seller ve taşkınlar gibi hava olaylarının şiddeti ve sıklığı artarken,bazı bölgelerde de uzun süreli,şiddetli kuraklıklar ve çölleşme olayları etkili olabilecek.Bunun yanında,sıcaklık artışının kışları,yazlara göre birkaç derece fazla olması bekleniyor.Benzer bir durum,geceyle gündüz arasında da görülecek.Yazla kış,geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkının azalması,bütün dünyadaki rüzgâr çeşitlerini etkileyecek;fırtınaların yoğunluğu,gücü ve rotaları değişecek.

Son dönemlerde fosil yakıtların yakılması,ormansızlaşma,hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit,metan ve diazot monoksit gazların atmosferdeki yığılması artış gösterdi.Bilimadamlarına göre işte bu artış küresel ısınmaya neden oluyor.Üstelik artık geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşılıyor.Hiçbir önlem alınmazsa bu yüzyıl sonunda küresel sıcaklığın bilimadamlarına göre ortalama 2 derece artacağı tahmin ediliyor.

Leeds Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Chris Thomas tarafından Nature dergisinde yayınlanan bir yazıda “küresel ısınma 2050’ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birini ya da 1 milyondan fazlasını yok edecek” denmektedir.Otomobiller ve fabrikaların gaz yayılımında en büyük etkenler olduğunu vurgulayan Thomas,yayılan gazların,21. yüzyılın son yıllarına doğru ortalama sıcaklıkları tarihte görülmemiş düzeylere yükselteceğini belirtmekte.Ve eğer bir çözüm üretilmezse,türlerin kitlesel tükenişlerinin tarihte görülmemiş boyutlara ulaşabileceğine dikkat çekmekte.

Dünya besin üretimi giderek sınırlı sayıda bitki türü ve çeşidine bağımlı hale gelmektedir.Balık stokları  yok olmakta ve verimliliğini yitirmektedir.Bu,balıkların yaşamını doğrudan etkileyecek bir durumdur.Hepsi birer karbon emme makinesi olan mercanların yavaş yavaş ortadan kalktığı görülüyor.Böyle bir durum doğadaki karbon zincirinin kırılmasına ve buna bağlı olarak karbondioksit emisyon miktarlarının inanılmaz boyutlarda artmasına sebep olabilir.

 

Küresel ısınmanın yapay nedenleri fosil Yakıtlar:

Kömür,petrol ve doğalgaz dünyanın bugünkü enerji ihtiyacının yaklaşık %75'lik bölümünü sağlamaktadır.Yapılarında karbon ve hidrojen elementlerini bulunduran bu fosil yakıtlar,uzun süreçler içerisinde oluşmakta fakat çok çabuk tüketilmektedir.

 

Smog:

Havaya salınan fazla miktardaki gazlar,atmosferdeki havay yoğunlaştırır,gaz tabakasını kalınlaştırır.Bu yüzden gelen güneş ışınları daha fazla emilir,daha az yansıtılır ve yapay bir sera etkisi oluşur. Gazlar,özellikle büyük şehirlerde,hava Yoğunluğu(Smog)oluşturarak etkili olmaktadır.

Smog oluşumunun bulunduğu yerleşim yerlerinde yaşayan insanlarda

- Akciğer ağrıları

- Hırıltı

- Öksürük

- Baş ağrısı

- Akciğer iltihapları görülür.

Aynı zamanda küresel ısınma,kalp,solunum yolu,bulaşıcı,alerjik ve diğer bazı hastalıklara sebep olacak.Sürekli sıcak hava,seller,fırtınalar gibi hava olayları,psikolojik rahatsızlıklar,hastalıklara ve ölümlere yol açacak.Yeni alanlara yayılan böcekler ve diğer hastalık taşıyıcılar,bulaşıcı hastalıkların çoğalmasına neden olacak.Hava sıcaklığının artması ve su kaynaklarındaki azalma,kolera tipi hastalıkları yaygınlaştıracak.Üretimdeki bölgesel azalmalar sonucu,açlık ve kötü beslenmede artışlar görülecek.Böcek yumurtalarının ölmesini sağlayan gece ve kış soğuklarının hafiflemesi,önemli bir sorun olacak.Kimi bölgelerde şiddetli kuraklık dönemlerinin ardından gelecek aşırı yağışlar,virüs mutasyonlarının artmasına,buna bağlı olarak da sıtma gibi hastalıkların yayılmasına neden olacak.Öte yandan tarım bitkilerinde görülen hastalıklarda da sıcaklıkla birlikte artış gözlenecek.

Tarım,turizm ve diğer ekonomik aktiviteler bu durumdan olumsuz etkilenecek;gelişmekte olan birçok ülkede yerli halkın beslenme ve yakıt kaynakları yok olacak.Yüksek deniz seviyesi,yüksek gel-git,kuvvetli dalga ve tsunami gibi riskli doğa olaylarına sebep olacak.Deniz seviyesindeki yükselmesiyle düz alanlar seller altında kalarak,kıyılardaki üretim alanları zarar görecek.Bunun sonucu milyonlarca insan kıyı alanları ve küçük adalardan göç edecek.Kurak bölgelerdeki çiftçiler daha çok sulama yapıp,daha fazla tarım ilâcı kullanacaklarından,bu bölgelerde tarımsal etkinliklerin maliyeti artacak.Gelişmekte olan ülkelerin kurak ve yarı kurak alanları,bazı kıyı alanları,deltalar ve küçük ada gibi bölgeleri tehlike altında kalacak.Kırsal alanlarda doğal kaynakların verimliliğindeki gerileme sonucu,kırsal alandan kente göç hızlanacak.

Son olarak diyorum ki lütfen çocuklarımıza mal mülk değil yaşanabilir bir dünya bırakalım.

 

Feriha Derviş

Rastgele Makale

TCP / IP nedir?

"Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da TCP/IP protokoller ailesi denir. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır.

Devamını oku...