Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sınırlara sığdıramadığımız kimya bilimi için yaşam sahnesini oluşturan gizli bir güçtür diyebiliriz… Kimya denilince ilk olarak aklımıza bütün maddeleri inceleyen bilim dalıgelmelidir. Özellikle maddenin yapıtaşlarınıincelemesi ve dolayısıyla doğada mevcut olan bütün varlıklarıetkilemesi sebebiyle önemli bilim dalıdır..

 

Kimya, maddenin özelliklerini, yapısını, ayrıayrımaddeler arasındaki ilgi ve değişimleri inceleyerek, bu değişimlerin bağlıolduğu kanun ve kurallardan söz eden, elementler arasındaki reaksiyonlarıinceleyen sınırsız denecek sayıda çok bileşiğin birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarınıgruplayan birçok alt dala ayrılır: Analitik kimya, biokimya, inorganik kimya, organik kimya, fizikokimya, medikal kimya farmakokimya gibi birçok disiplinler arasıalana doğru gelişmektedir.

 

Kimya mühendisliğinin AIChE (Amerikan Kimya Mühendisliği Enstitüsü) tarafından yapılan son tanımışöyledir: ‘Kimya mühendisliği, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığıproseslerin geliştirilmesi ve uygulamasıile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır.’

 

Bütün mühendislikler de olduğu gibi derin ve disiplinler arasıtitiz bir çalışma gerektiren mühendislik dallarından biridir… Kimya mühendisleri diğer mühendisler gibi temel eğitim gördükten sonra temel işlemler dediğimiz akışkanlar mekaniği, ısıve kütle transferi, termodinamik, nükleer santraller, kimyasal reaktörlerin tasarımıve işletimi ve daha birçok değişik konuların eğitimini almaktadırlar…

 

Kimya mühendisleri çevre, canlıve yaşam üçgenini birbirine bağlayan kimya bilimi, matematik, fizik, ekonomi, bioloji, mikrobioloji ve biokimya bilimlerini kullanarak bir ham maddeden ürüne ekonomik, güvenli ve çevreye zarar vermeden çevrilmesi için gerekli süreçleri tasarlar, kurar ve işletirler...

 

Kimya mühendislerinin çalışma alanlarına baktığımız zaman, kısaca üretimin var olduğu tüm sektörler de görev yaptıklarınıgörmekteyiz. Çimento sanayi, cam sanayi, seramik sektörü, otomotiv, elektronik sanayi, savunma sanayi, petrokimya, enerji sektörü ve ilaç sektörü bu sektörlerin başlıcalarıdır. Özellikle tercih edilen uzmanlaşma alanlarıise polimer bilimi ve teknolojisi, nanoteknoloji ve bioteknolojidir.

 

Kimya mühendislerinın, kanser teşhisi alanından tutun, uzay taşıtının yakıt sistemlerine ve savunma sanayindeki denizaltısistemlerindeki yaşam destek sistemlerine kadar çok genişbir alan da çalıştıklarınıgörüyoruz. Bu da aslında mesleğin ne kadar genişbir perspektifi olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla kimya mühendisliğinin tüm teknoloji alanlarına katkıda bulunan bir mühendislik olduğunu görüyoruz.

 

Tek kelime ile kimya mühendisliğini ifade etmek gerekirse ‘üretim’ olacaktır. Kimya mühendisleri üretimi sıfır aşamasından son aşamasına kadar takip etmektedirler diğer mühendisler ise üretimin değişik kısımlarında dakik bir çalışma ve görev yapmaktadırlar...

 

Kimya ise fen bilimleri adıaltında teorik bölümdür... Misal vermek gerekirse kimyager herhangi bir reaksiyonun nasıl gerçekleştiğini, neden gerçekleştiğini ve reaksiyonun sebebini söyleyebilir ama hangi şartlar altında gerçekleşeceği konusunda ve hangi reaktörü kullanarak ürünü elde edeceğimizi söylemez, zira eğitimleri, çalışma sahalarıve kullandıklarılaboratuvarlar farklıolduğu için bu konular kimyagerlerin ilgi odaklarıdışında kalmaktadır.   

 

Kimya, kimya mühendisliğinin sadece yüzde beşini oluşturur ve konuya ekonomik açıdan bakmaz. Kimya mühendisi ise teknoloji ve almakta olduğu eğitimle birlikte kazanç elde etme peşindedir…

 

Kimyayı sevdiğiniz için kimya mühendisliğine gelmek yerine matematik ve fizik alanına kendinizi yatkın görüyorsanız o zaman kimya mühendisliğini tercih ediniz. Zira boyle bir tercih nesnel olarak ele alındığında mutlaka daha çok faydalıolacaktır..

 

 

Hüsam Karaca