Isotretinoin 10 mg

In Stock

10.00

Yapımcı: Zenlabs

Miktar ve dozaj: 10 haplar – 10 mg

Aktif Madde: İzotretinoin

Reçete: Gerekli değil.

Teslimat: Türkiye ve dünya çapında.

Ödeme metodları: PayPal, Kredi Kartı – tüm türler (Visa, Mastercard, Ön Ödemeli Kartlar vb.)

Lütfen aklınızda bulundurun! Min sipariş tutarı 841 TL – € 99 Euro (seçilen tüm ürünler için kargo ücreti alınmadan)! 100% güvenli ödeme garantisi veriyoruz (bankanız ne satın aldığınızı ASLA görmez). Online eczanemiz nedeniyle teslimat yapılmaması durumunda tam para iadesi!

Quantity
Karşılaştır

Tretizen markalı izotretinoin, yağ bezlerinin kanallarının epitel hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatan, detritus oluşumunu yavaşlatan, detritusun boşaltılmasını kolaylaştıran ve terminal hücre farklılaşmasını normalleştiren akne tedavisi için mükemmel bir ilaçtır. İzotretinoin salgılanmayı kolaylaştırır ve sebum üretimini azaltır. Oral uygulamadan sonra, izotretinoinin absorpsiyonu değişkendir, biyoyararlanım değişken ve düşüktür; izotretinoinin yiyecekle birlikte alınması biyoyararlanımı 2 kat artırır. Kan plazmasındaki maksimum konsantrasyona 2 ila 4 saat içinde ulaşılır. İzotretinoin, plazma proteinlerine% 99,9 oranında (esas olarak albümin) bağlanır.

İzotretinoin, üç ana metabolit oluşturmak üzere metabolize edilir (biyolojik olarak aktiftirler): 4-okso-retinoin, tretinoin, 4-okso-izotretinoin (ana metabolit) ve glukuronidleri içeren daha az önemli olanlar. İn vivo tretinoin ve izotretinoin tersine çevrilebilir şekilde birbirlerine dönüştürüldüğünden, izotretinoin metabolizması tretinoin metabolizması ile ilişkilidir. İzomerizasyonla, izotretinoin dozunun yaklaşık% 20-30’u metabolize edilir. İnsanlarda enterohepatik resirkülasyon, izotretinoinin farmakokinetiğinde önemli bir rol oynayabilir. İn vitro çalışmalar sırasında, sitokrom P450 izoenzimlerinin CYP2C9, CYP2C8, CYP2B6 ve CYP3A4’ün izotretinoin metabolizmasında rol oynadığı bulunmuştur.

İzotretinoinin yarı ömrü 19 saat, 4-okso-izotretinoin için ise 29 saattir. İzotretinoin, safra ve böbreklerde yaklaşık olarak eşit miktarlarda atılır.

BELİRTEÇLER

Rektal ve oral kullanım için: diğer tedavilere yanıt vermeyen sivilce; şiddetli akne formları (konglobat, nodüler-kistik, yara izi riski olan akne). Topikal kullanım için: seboreik dermatit, akne vulgaris, perioral dermatit, rosacea.

KONTRENDİKASYONLAR

Aşırı duyarlılık; rektal kullanım ve yutma için: hamilelik, planlanan veya kurulmuş (muhtemelen embriyotoksik ve teratojenik etkiler), emzirme dönemi, hipervitaminoz A, karaciğer yetmezliği, eşlik eden tetrasiklinler, şiddetli hiperlipidemi; ek olarak rektal kullanım için: rektal patoloji; yerel kullanım için: ilacın hamilelik, emzirme döneminde ve hamileliği planlayan kadınlarda cildin geniş bölgelerine uygulanması tavsiye edilmez.

Dozaj

İzotretinoin dahili, rektal ve harici olarak kullanılır. İzotretinoinin advers reaksiyonları ve terapötik etkinliği doza bağlı olduğu ve hastadan hastaya değiştiği için dozaj rejimi ayrı ayrı belirlenir. İçeride yemeklerle alınır, başlangıç ​​dozu günde 0.4 – 0.5 mg / kg olup, iki kısma ayrılır, 16 – 24 hafta kullanılır.

Gövdede hasar veya hastalığın şiddetli seyri durumunda – günde 2 mg / kg. Şiddetli kronik böbrek yetmezliğinde başlangıç ​​dozu günde 10 mg’a düşürülmelidir. Advers reaksiyonların ciddiyetine ve / veya tedaviye yanıta bağlı olarak doz ayarlanır. 16 – 24 hafta içinde kızarıklık sayısı% 70 veya daha fazla azalırsa, tedavi durdurulur.

Tekrarlayan bir tedavi süreci, en az 2 aylık bir aralıkla hastalığın tekrarlayan veya kalıcı bir seyrinin doğrulanması üzerine gerçekleştirilir. Rektal olarak günde 1 kez gece 0.5-1 mg / kg uygulanır. Dışa doğru: rosacea ve sivilce için, önceden temizlenmiş cilde pamuklu çubuk veya ince bir merhem tabakası ile günde 2 kez bir çözelti uygulayın; tedavi süresi 4-12 haftadır; bir doktora danıştıktan sonra ikinci bir kurs mümkündür.

Tedavi sırasında glikoz, lipid içeriği ve karaciğerin fonksiyonel durumunu kontrol etmek gerekir. Diabetes mellituslu hastalar için kan şekeri düzeylerinin daha sık izlenmesi önerilir. Üreme çağındaki kadınların, tedaviden 1 ay önce, tedavi sırasında ve bittikten sonraki 1 ay boyunca güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları gerekir. Gebelik tıbbi nedenlerle meydana gelirse, sonlandırılmalıdır. Kolitin gelişmesiyle birlikte beynin psödotümör semptomları, görme bozukluğu, tedavi iptal edilir. Beynin bir psödotümöründen şüpheleniliyorsa nörolojik muayene gereklidir.

Hipervitaminozdan kaçınmak için retinoid grubundan diğer ilaçları alan hastalara izotretinoin reçete etmemelisiniz A. Ultraviyole tedavisi dahil güneş ışınlarının artmasından kaçınmalısınız. İzotretinoin ile tedavi sırasında kontakt lenslerin toleransı azalabilir. Kontakt lens kullanan hastalar, gözlerden yan reaksiyonlar geliştirirlerse gözlük kullanmalıdır. İlacı mukoza zarlarına uygulamayın. Merhemi şiddetli akut iltihaplı cilde ve göz çevresine uygulamayın.

YAN ETKİLER

Sistemik etkiler. Duyusal organlar ve sinir sistemi: baş ağrısı, aşırı yorgunluk, nöbetler, kafa içi basınç artışı (beynin psödotümörü: bulantı, baş ağrısı, kusma, optik sinir ödemi, görme bozukluğu), kseroftalmi, fotofobi, izole görme bozukluğu vakaları, karanlık adaptasyon (azalma Alacakaranlıkta görme keskinliğinde), nadiren – psikoz, depresyon, intihar düşünceleri, lentiküler katarakt, renkli görme bozukluğu (ilacın kesilmesinden sonra kaybolur), keratit, konjunktivit, blefarit, optik nevrit, göz tahrişi, belirli ses frekanslarında işitme bozukluğu; sindirim sistemi: diş etlerinden kanama, ağız mukozasında kuruluk, kanama, diş etlerinde iltihaplanma, ishal, bulantı, iltihaplı bağırsak hastalığı (ileit, kolit), pankreatit karaciğer transaminazlarının aktivitesi, hepatit;
hematopoez: azalmış hematokrit, anemi, lökopeni, azalmış veya artmış trombosit sayısı, nötropeni, hızlandırılmış eritrosit sedimantasyon hızı; solunum sistemleri: nadiren – bronkospazm (daha sık bronşiyal astım öyküsü olan hastalarda);
kas-iskelet sistemi: eklem ağrısı, serum CPK’sinde artış olan veya olmayan kas ağrısı, hiperostoz, tendon ve bağların kalsifikasyonu, artrit, tendinit; deri: ayak tabanlarının ve avuç içlerinin derisinin soyulması, kaşıntı, döküntü, yüzde eritem / dermatit, piyojenik granülom, terleme, paronişi, granülasyon dokusunun artması, onikodistrofi, geri dönüşlü saç dökülmesi, kalıcı saç incelmesi, fulminan formları akne, cilt hiperpigmentasyonu, hafif hirsutizm, ışığa duyarlılık, tedavinin başlangıcında, birkaç hafta devam eden akne kötüleşebilir; hipervitaminozun neden olduğu etkiler A: dudaklar (keilit), deri, burun boşluğu (kanama), farenks ve gırtlak (ses kısıklığı), gözler (geri dönüşümlü kornea opasitesi, konjunktivit ve kontakt lens intoleransı) dahil olmak üzere mukoza zarının kuruluğu; diğerleri: hematüri, lenfadenopati, proteinüri, sistemik aşırı duyarlılık reaksiyonları, vaskülit (alerjik vaskülit, Wegener granülomatozu), glomerülonefrit, gram pozitif patojenlerin neden olduğu sistemik veya lokal enfeksiyonlar (Staphylococcus aureus), lipid kolesterolemi, hipertrigliseride azalma.
Harici kullanım için: 2. haftadan itibaren ilacın kesilmesini gerektirmeyen yeni döküntüler, ciltte kızarıklık, alerjik reaksiyonlar; mümkün (uzun süreli kullanımda) – konjunktivit, keilit, soyulma ve kuru cilt.

ETKİLEŞİM

İzotretinoinin diğer retinoidlerle (asitretin, retinol, tretinoin, adapalen dahil) ortak kullanımı hipervitaminoz A gelişme olasılığını artırır. beynin). İzotretinoinin ışığa duyarlılığı artıran ilaçlarla (tetrasiklinler, sülfonamidler, tiyazid diüretikler dahil) birlikte kullanılması güneş yanığı olasılığını artırır. Progesteronun etkisi izotretinoini zayıflatabilir, bu nedenle izotretinoin ile tedavi sırasında küçük dozlarda progesteron içeren doğum kontrol hapları kullanmamalısınız. İzotretinoin merheminin etkisi, tetrasiklin grubunun antibiyotiklerinin yanı sıra lokal glukokortikosteroid kullanımı ile zayıflatılır.

ÖZEL TALİMATLAR

Kullanım kısıtlamaları
Sistemik kullanım için: depresyon öyküsü, diabetes mellitus, obezite, alkolizm, lipid metabolizması bozuklukları.

Hamilelik ve emzirme döneminde uygulama
İzotretinoin kullanımı gebelikte kontrendikedir (embriyotoksik ve teratojenik etkiler). İzotretinoin ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Aşırı doz

İzotretinoin ile aşırı doz durumunda, hipervitaminoz A semptomları gelişebilir. Doz aşımından sonraki ilk birkaç saat içinde mide yıkama gereklidir.

Isotretinoin online nereden satın alınır?

Isotretinoin olarak da bilinen Akne Tedavisi ilacı Tretizen 10 mg en ucuz fiyata ogrencialemi’imizde mevcuttur. Türkiye’den müşterilerimize anti-akne ilaçları tedarik ediyoruz. Geri dönen müşteriler için indirimler!

İzotretinoin dozajı ayrı ayrı belirlenir. İlacın advers reaksiyonları ve terapötik etkinliği doza bağlıdır ve hastadan hastaya değişir. İçeride yemeklerle birlikte alınır, başlangıçtaki Isotretinoin dozu günde 0.4 - 0.5 mg / kg olup, iki parçaya bölünerek 16-24 hafta kullanılır.
Back to Top